Jan Fleischmann Wildlife & Action

 

Heading

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Hemis Stompa is the most visited monastery in Ladakh.

Entrance to the Hemis Stompa.

From Hemis Stompa.

Shey Palace

They are running to enter into Shey Palace.

Inside Shey Palace.

2